Centrum pro komplexní léčbu endometriózy

Lékaři: as. MUDr. Michael Fanta, Ph.D.

           as. MUDr. Hana Hrušková

            MUDr.Peter Koliba

            MUDr.Anna Zdeňková

 

Chodba ambulancí: dveře č. 8

Telefon: 224 967 118

 

Nutno se vždy předem telefonicky objednat na základě doporučení svého lékaře (gynekolog, praktický lékař).

Objednání každý všední den kromě středy v 8 - 11.30 hod.

 

Pondělí - čtvrtek: 8.00 - 14.30 hod.

Pátek: 8.00 – 14.00 hod.

 

Toto centrum zajišťuje komplexní péči o pacientky s endometriózou. Jde o superkonsiliární pracoviště, které centralizuje pacientky z celé ČR. Spolupracuje s endoskopickým oddělením, které zajišťuje pokročilou laparoskopickou operativu, s ultrazvukem, kde provádějí ultrazvukové vyšetření expertní sonografisté. Dále spolupracuje s laparoskopicky erudovanými urology a chirurgy. U pacientek s problémem sterility je návaznost na Centrum asistované reprodukce. V případě recidivujících symptomů bolesti je zajištěna spolupráce s ambulancí bolesti na Klinice anesteziologie a resuscitace VFN.