Onkologické oddělení (chodba G1)

Vedoucí lékař: prof. MUDr. Jiří Sláma, PhD.

Staniční sestra: Lenka Benediktová, DiS.

Telefon: 224 967 440

Návštěvní hodiny: denně 14.00 - 18.00 hod.

Oddělení je specializováno na problematiku zhoubných onemocnění gynekologických orgánů. Zajišťuje vyšetření u pacientek s podezřením na zhoubné onemocnění i komplexní léčbu zhoubných nádorů. Současně provádí diagnostické výkony u pacientek s podezřením na přednádorové změny na děložním čípku (prekancerózy).

V případě nejasného nálezu na rodidlech nebo při podezření na zhoubné onemocnění je možné se obrátit, nejlépe s doporučením ošetřujícího lékaře, na onkologickou ambulanci nebo na gynekologickou všeobecnou ambulanci naší kliniky.

Součástí oddělení je nadstandartní jednolůžkový pokoj.

Hlavní výhodou onkologického oddělení je celá šíře poskytované péče odborníky, od pečlivého vyšetření přes operační léčbu až po moderní chemoterapii, podávanou u většiny pacientek ambulantně.

Nadstandardní pokoj jednolůžkový: 1000Kč za noc
Možnost přespání rodinného příslušníka: 300Kč za noc