Pooperační oddělení (chodba G4)

Vedoucí lékař: as. MUDr. Kamil Švabík, Ph.D.

Staniční sestra: Uliňáková Ivana

Telefon: 224 967 439

Návštěvní hodiny: denně 14.00 - 18.00 hod.

 

Hlavní náplní oddělení je pooperační péče a příprava pacientek k operačnímu výkonu. Po operačním výkonu jsou pacientky nejdříve sledovány na jednotce intenzivní péče (JIP). Po stabilizaci stavu jsou překládány na pooperační oddělení (G4).

Pooperační rehabilitace je zabezpečována zkušenými rehabilitačními pracovníky. Do ošetřovatelské péče jsou zaváděny moderní postupy, zvláště při ošetřování komplikovaného hojení stěny břišní spolu s novými ošetřovatelskými postupy a speciálními materiály, které výrazně urychlují hojení ran. Tato speciální péče je zabezpečována lékaři ve spolupráci se staniční sestrou po odpovídajícím školení.

Nadstandardní pokoj jednolůžkový: 500Kč za noc (společné WC)