Operační sály

Gynekologicko - porodnická klinika disponuje špičkově vybavenými operačními sály, kde probíhají plánované i akutní operační zákroky.

Hlavní operační trakt

Operační sál č. 1

Operační sál č. 2

Oddělení jednodenní chirurgie (endoskopie)

Operační sál č. 1

Operační sál č. 2

Operační sál č. 3

Operační sál pro „krátké“ operační výkony

Operační sál – Centrum fetální medicíny

Operační sál – Centrum asistované reprodukce

 

Porodnická část

Operační sál č. 1

Operační sál č. 2