Dětská ambulance

Vedoucí lékař: MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D. (linka 7411)

Dětská sestra: Dana Malá (linky 7433 a 7483)

Fyzioterapetky: Simona Škorpilová (linky 7433 a 7456)

                         Hana Zikmundová (linky 7433 a 7483)

Telefon: 224 96 + příslušná linka

K návštěvě dětské ambulance je potřeba se předem objednat na výše uvedených kontaktech.

Dětská ambulance zajišťuje následnou péči o novorozence propuštěné z našeho Perinatologického centra do domácího ošetřování nebo přeložené do jiného zdravotnického zařízení. 

Zejména se jedná o:

  • kontrolu nezralých a nemocných novorozenců po propuštění

  • očkování vybrané skupiny dětí látkou chránící děti před onemocněním RS virovou infekcí

  • kontrola novorozenecké žloutenky po propuštění donošených dětí

  • rehabilitační cvičení dětí

  • v dalších případech spolupracuje naše dětská ambulance s Centrem komplexní péče o děti s perinatální zátěží na Klinice dětského a dorostového lékařství VFN v Praze (KDDL)

Váš ošetřující lékař Vás bude při propuštění domů nebo při přeložení do jiného zdravotnického zařízení informovat, jestli a popřípadě kdy se máte do dětské ambulance dostavit či objednat. Stejně tak Vás bude informovat o případné návštěvě Centra komplexní péče. Pozvánka k návštěvě ambulance v delším časovém období od propuštění domů nebo přeložení do jiného zdravotnického zařízení Vám přijde poštou.

Je důležité, abyste se na objednanou kontrolu se svým dítětem dostavili. Pokud se z nějakého důvodu dostavit nemůžete, prosíme, informujte o tom co nejdříve ambulantní dětskou sestru, v případě rehabilitačního cvičení fyzioterapeutku, na níže uvedených kontaktech. Zároveň si můžete domluvit i termín náhradní.

Cíle následné péče o novorozence:

  • poskytování odborné a individuální následné péče a cílená výuka určená dětem i jejich rodinám

  • podpora maximální samostatnosti a pocitu jistoty v následné péči o dítě u jeho rodiny

  • usnadnění komunikace mezi rodinami a zdravotnickým týmem

Vyšetření probíhá v přívětivém a přátelském prostředí, ve kterém se dítě i jeho rodina bude cítit příjemně a uvolněně.