Fyzioterapie

Většina nezralých novorozenců a určitá část novorozenců narozených v termínu vyžadují v rámci léčebné a ošetřovatelské péče také fyzioterapii. Pro tyto potřeby disponuje naše neonatologické oddělení dvěma fyzioterapeutkami.

Používané metody fyzioterapie

  • Vojtova metoda

  • základy manipulace z konceptu Bobath (vyvinut fyzioterapeutkou Bertou Bobath za přispění jejího manžela, lékaře Karla Bobath)

  • polohování s ohledem na základní diagnózu

  • kontaktní dýchání a respirační handling u dětí s poruchami dýchání

  • orofaciální stimulace u dětí s problémy při krmení

  • masáže a polohování u dětí s polohovými deformitami

Cíle fyzioterapie

  • stabilizovat novorozence v určité poloze a v kombinaci s prováděnou technikou mu pomoci aktivovat mechanismy, které mu umožní kvalitnější dýchání, ev. snažší toaletu dýchacích cest

  • u dětí dráždivých zklidnění a u dětí hypotonických jejich aktivace

  • vytvořit dítěti co nejoptimálnější polohu a podmínky pro kvalitní start motorického vývoje.