Oddělení intermediální péče (IMP)

Vedoucí lékař IMP 1: MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph. D.

Staniční dětská sestra: Miloslava Vytisková

Návštěvy: kdykoliv, kromě doby vizit (viz níže)

Telefon IMP 1: 224 967 404

 

Vedoucí lékař IMP 2: MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph. D.

Staniční dětská sestra: Miloslava Vytisková

Návštěvy: kdykoliv, kromě doby vizit (viz níže)

Telefon IMP 2: 224 967 456

 

Vedoucí lékař IMP 3: MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph. D.

Staniční dětská sestra: Miluše Plecerová

Návštěvy: kdykoliv, kromě doby vizit (viz níže)

Telefon IMP 3: 224 967 234

Naše oddělení intermediální péče (IMP) zajišťuje kompletní ošetřovatelskou péči o dvě skupiny novorozenců. První skupinou jsou děti přicházející z jednotky intenzivní a resuscitační péče (JIRP) nebo z jednotky intenzivní péče (JIP), které již tuto péči nepotřebují, ale jejich zdravotní stav zatím ještě nedovoluje propuštění domů. Druhou skupinou jsou novorozenci narození lehce předčasně (přibližně od 34. týdne těhotenství), kteří potřebují zvýšenou péči a sledování, ale jejich poporodní adaptace probíhá natolik uspokojivě, že nevyžadují péči intenzivní.

Novorozenci, přicházející z JIRP nebo JIP

Oproti  JIRP a JIP je naše oddělení více uvolněné. Protože naše děti jsou již zdravější a většina z nich čeká na to, až vyrostou a zesílí natolik, aby splnily všechna kritéria pro propuštění domů, je daleko více prostoru a času na to, abyste už veškerou péči o děti vykonávali sami. Velkou pozornost zde věnujeme kojení. Pokud se nám společně nepodařilo udržet u Vás kojení, nezoufejte, jsou i jiné metody krmení novorozenců. Náš zdravotnický tým „ušije“ péči/výživu Vašemu novorozenci na míru právě s ohledem na tuto skutečnost. Naše dětské sestry Vám budou samozřejmě ve všem nápomocné.

Protože místa pro hospitalizaci maminek na našem oddělení jsou limitovaná, praxe je taková, že pokud je časový horizont propuštění dítěte do domácího ošetřování ještě vzdálený, je maminka propuštěna z oddělení šestinedělí domů a vrací se zpět na oddělení přibližně týden až dva před plánovaným propuštěním dítěte. Mezitím může na oddělení docházet a zůstávat po boku novorozence podle svých časových možností. Na noc zase odchází domů.

Než bude Vaše miminko propuštěno do domácího ošetřování, musí splňovat spoustu kritérií.

Mezi základní kritéria pro propuštění patří:

  • věk dítěte, který odpovídá minimálně 36. týdnu těhotenství

  • minimální hmotnost dítěte 1800 gramů

  • miminko nesmí mít problémy s dýcháním a krevním oběhem

  • musí mít vyřešenou výživu/kojení (plné nebo částečné) nebo výživu umělým mlékem

Dále je nutné, abyste se o své miminko uměla/i starat (péče o původně nedonošeného nebo nemocného novorozence se může trochu lišit od péče o novorozence donošeného a zdravého) a je potřeba, abyste se naučila/i s dítětem často také rehabilitovat. Všechna popsaná kritéria jsou pouze orientační, mohou se individuálně pro jednotlivé děti lišit. Ošetřující lékař a ošetřující sestra Vašeho miminka Vás budou dostatečně včas informovat.

Lehce nezralí novorozenci

Po porodu lehce nezralého novorozence budete pravděpodobně přijata na oddělení šestinedělí, abyste byla svému dítěti na blízku. Přestože miminko nepotřebuje intenzivní péči, bude potřeba, aby minimálně prvních několik hodin až dní strávilo na našem tzv. observačním boxu a bylo sledováno našimi dětskými sestrami. Samozřejmě můžete být kdykoliv po boku svého miminka a podle jeho a Vašeho stavu se mu věnovat. Měření teploty, přebalování, polohování a zejména kojení, to je jen několik činností z komplexní ošetřovatelské péče, které můžete u svých dětí vykonávat samostatně. Dětské sestřičky Vás zaučí ve spoustě dalších věcí.

Pokud to Vaše rodinná a naše provozní situace dovoluje, můžete zůstat se svým miminkem v porodnici po celou dobu jeho pobytu na našem oddělení. Většinou se jedná o několik dnů až týdnů. Kritéria propuštění miminka jsou dost podobná kritériím popsaným výše u dětí přeložených z JIRP nebo JIP. Konkrétní individuální opatření s Vámi prodiskutuje ošetřující lékař Vašeho miminka.

Kojení

Velká pozornost se věnuje nácviku kojení. Kojení je jedna z priorit péče o miminko na oddělení IMP. Nezoufejte, pokud Vaše miminko nejeví zpočátku o kojení velký zájem. Nezralé děti a děti původně nemocné se rychle unaví. Jak bude postupně Vaše miminko růst a sílit, bude mít i větší chuť a pro Vás přijde bude kojení čím dál tím jednodušší. Naše laktační poradkyně a dětské sestry, které mají dlouholeté zkušenosti s přikládáním a kojením nezralých dětí, Vám po celou dobu budou k dispozici radou i pomocí.

Stejně tak jako na všech ostatních odděleních, probíhá i u nás v dopoledních hodinách ranní vizita. Maminky, které jsou se svými dětmi na oddělení, jsou na vizitě vítány, a mohou tak konzultovat s lékaři a sestrami péči o své dítě. Maminky přicházející z domova se mohou samozřejmě účastnit také, pokud jim domácí režim umožňuje přijít už v takto časných hodinách.

Vizita obvykle probíhá: 8:00 do 10:00 hod.