Infuzní sestra

Naše novorozenecké oddělení zajišťuje specializovanou péči o nezralé a nemocné novorozence. Většina těchto novorozenců vyžaduje někdy i dlouhodobé podávání různých léčebných a výživových preparátů do krevního oběhu. Tyto preparáty obecně nazýváme infúze. Jedná se např. o nitrožilní výživu. Stává se tak v případech, že novorozenec nemůže být plně živen svým zažívacím ústrojím.

Dále tak podávají některé léky jako antibiotika, léky na podporu tlaku, léky na podporu dýchání, na stabilizaci krevního oběhu a spoustu dalších. Nitrožilní výživu pro naše děti „mixují“ zdravotníci v centrální lékárně. Ostatní roztoky obvykle podle individuálních a aktuálních potřeb dětí připravujeme přímo na oddělení. K této přípravě a ke spolupráci s lékárnou využíváme služeb infuzní sestry.

Příprava infuzních roztoků

Příprava infuzních roztoků je velmi náročná. Probíhá na oddělení JIRP, kde je pro tyto účely vyčleněna jedna místnost. Za přípravu a předání roztoku je zodpovědný jeden člověk. Tím se odstraňuje řada eventuálních rizik. Je zajištěna maximální sterilita. Infuzní sestra má v danou chvíli na starosti pouze ředění konkrétního roztoku a není rozptylována jinými činnostmi. Sama si hlídá čas podání roztoku, takže ve chvíli, kdy si ho přichází ošetřující sestra převzít, aby ho mohla miminku podat, je již roztok připraven.

Systém práce infuzní sestry

  • zajistit co největší sterilitu při přípravě roztok

  • minimalizovat riziko špatné přípravy roztoku ve smyslu špatné koncentrace nebo záměny preparátu

  • správné označení roztoku

  • správné skladování roztoků v originálním balení i roztoků připravených

  • veškeré činnosti provádět dle standardních pracovních postupů