Oddělení nedonošených novorozenců

Na našich odděleních pro nezralé a nemocné novorozence poskytujeme péči všem novorozencům, kteří tuto péči vyžadují, ať již narozených na naší gynekologicko-porodnické klinice či v ostatních zařízeních v České Republice.

 

Pro podrobnější informace prosím vyberte:

 

Jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP)

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Oddělení intermediální péče (IMP)