Oddělení rizikového těhotenství

Vedoucí lékař: as. MUDr. Michal Koucký PhD.

Staniční porodní asistentka: Iva Schafferová

Telefon: 224 967 012

Návštěvní hodiny: denně 14.00 - 18.00 hod.

Návštěvy na dvoulůžkových pokojích jsou možné pouze se souhlasem druhé pacientky

                 

Lůžkové oddělení pro rizikové těhotenství (chodba P2) zajišťuje vysoce odbornou, superkonziliární a často mezioborovou péči. Nejčastěji jsou zde hospitalizovány ženy s počínajícím předčasným porodem. Mnohé z nich jsou do našeho Perinatologického centra přeloženy z celé České republiky ( systém transport in utero). Důvodem je těsná blízkost oddělení neonatologie (zejména Jednotka intenzivní péče i pro extrémně nezralé novorozence). 

Na oddělení je celkem 19 lůžek, pokoje jsou dvoulůžkové a jeden jednolůžkový. Všechny pokoje jsou velmi pohodlné, mají vlastní koupelnu, WC, TV, lednici a možnost Wifi připojení.