Plánované uzávěry

Obvykle dvakrát ročně se provádějí tzv. (plánované) uzávěry porodních sálů. Slouží k povinným hygienickým opatřením a opravám malého rozsahu. Tato opatření se týkají všech porodnických zařízení v Praze a jsou proto vždy po domluvě plánována tak, aby se neuzavřelo více porodnic najednou.

Perinatologické centrum „U sv. Apolináře“ však nikdy nedělá úplnou uzávěrku. Máme dvě porodní oddělení/sály, která fungují zcela izolovaně. V případě uzávěru jednoho porodního sálu přebírá funkci vždy sál druhý. Z těchto důvodů Vás jen žádáme v době plánovaných uvávěrů o trpělivost. Děkujeme!

V roce 2018  a 2019 jsou uzávěry naplánované na tyto období:

10.9. - 23.9.2018

4.3. - 17.3.2019

9.9. - 22.9.22019