QUIPP - předčasný porod

Od roku 2018 se naše porodnice Apolinář významně podílí na projektu Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) s názvem "Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUIPP". Cílem projektu QUIPP je připrava, otestování a posouzení screeningového programu QUIPP do praxe v českém zdravotním systému. Jedná se o pilotní ověření metody užívané ve Velké Británii pro screening předčasného porodu.

Předčasný porod je i dnes nejzávažnější porodnický problém. Primárním cílem projektu je včas identifikovat ženy, u kterých toto riziko hrozí a včas zahájit prevenci předčasného porodu. Pokud již máte za sebou předčasný porod a jste na začátku dalšího těhotenství, pak můžete využít tuto v ČR jedinečnou šanci a objednat se na speciální vyšetření (je plně hrazeno z prostředků projektu). V případě pozitivního výsledků Vám můžeme přímo v naší porodnici nabídnout cílenou a individuální léčbu, která by měla riziko předčasného porodu efektivně snížit. Podrobné informace, informační videa i kontaktní údaje jsou dostupné přímo na webových stránkách projektu QUIPP