Registrace k porodu

Vážené maminky,

Dovolujeme si Vám představit nový Program Předporodní Péče o těhotné na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF. UK a VFN v Praze, pro kterou veřejnost běžně používá název porodnice "Zemská porodnice U sv. Apolináře".

 

Cílem spuštění Programu Předporodní Péče je především

  • moderní a jednoduchý způsob komunikace (odpadá dlouhé čekání pro tzv. Registraci k porodu)

  • rychlý přehled o volné kapacitě porodnického zařízení

  • osobní vstupní rozhovor s porodní asistentkou, kde se můžete včas zeptat na pobyt v naší prodnici, předpokládaný průběh porodu s ohledem na Váš zdravotní stav atd.

  • výběr "svého" termínu první návštěvy (14. -24.týden těhotenství) dle Vašeho časového rozvrhu včetně možnosti vlastního pře-objednání

  • klidnější průběh  těsně před porodem - anamnéza těhotné bude v době přijetí k porodu pouze aktualizována

  • individuální přístup k budoucím maminkám s rizikovým nebo dokonce patologickým těhotenstvím - budou přijímány kdykoliv i bez předchozí návštěvy

 

Další informace - prosím použijte následující odkazy:

                 14.týden těhotenství

                 Jak se registrovat k porodu

                 Volná místa

                 Časté otázky a odpovědi

 

Proč jsme nuceni regulovat péči o těhotné aneb každý proces má maximální kapacitu,

porodnice není výjimkou.

  

V budově naší gynekologicko-porodnické kliniky je 59 lůžek pro matky a jejich děti po porodu (tzv. oddělení šestinedělí). Tato budova je památkově chráněna, a proto není možné ze stavebních důvodů rozšiřovat její kapacitu.

 

Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky je v naší zemi nutné dodržovat pobyt dítěte v porodnici po fyziologickém porodu minimálně 3 dny, resp. 72 hodin.

 

Vzhledem k tomu, že naše porodnické zařízení je perinatologickým centrem, kde se koncentrují nezávažnější těhotenská rizika a patologie, zejména pak předčasné porody i extrémně nezralých novorozenců, je průměrná délka pobytu novorozenců a jejich matek v naší porodnici  je průměrně 4,9 dne, resp. 118 hodin

 

Počtem lůžek a délkou hospitalizace je daná kapacita porodnice.

Kapacita porodnice „U sv. Apolináře“ je 12 porodů denně.

 

Zájem o služby ovšem vysoce převyšuje lůžkovou kapacitu naší porodnice. Proto jsme nuceni regulovat příjem těhotných žen. Abychom nastávající maminky při výběru porodnice nestresovali těsně před porodem, zavedli jsme  poprvé v ČR elektronické přihlášení prostřednictvím Programu předporodní  péče (dále také PPP) už ve 14. týdnu těhotenství.  

 

Klíč pro přihlášení do PPP:

Přihlášení pomocí internetu (v 8.00 denně):   11 žen denně

Přihlášení při osobní návštěvě porodnice:      1 žena denně

Denně rezervujeme 3 místa pro případy ohrožení zdraví matky nebo dítěte (bez rezervace).

 

Poznámka:

Pokud se budoucí maminka z různých důvodů již nemůže přihlásit do Programu předporodní  péče v naší porodnici, v Praze a jejím těsném okolím jsou další porodnická zařízení, kde je možnost klidně a bezpečně přivést dítě na svět.  

 

 

Vedení Perinatolologického centra
Gynekologicko-porodnická klinika

1.lékařské fakulty UK a VFN v Praze