logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2

Pokyny pro ženy plánující svůj porod v porodnici „U Apolináře“

Nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy

22.9.2020

Informujeme Vás o Nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy č. 11/2020 a o mimořádných opatřeních na území hl. m. Prahy s účinností od 18. 9. 2020, kterými jsou:

  • zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkami,
  • zákaz přítomnosti třetích osob u porodu v případech, kdy nejsou splněny stanovené podmínky.

Podrobné informace k oběma opatřením naleznete pod odkazem ZDE.
Prosíme o jejich dodržování.

MUDr. Markéta Korcinová
Vedoucí Oddělení nemocniční hygieny

Zákaz návštěv

18.9.2020

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci platí od dnešního dne  tj. 18.9.2020 do odvolání  v naší porodnici „U Apolináře“ 1.LF UK a VFN  v Praze zákaz návštěv. Děkujeme za pochopení.

Přítomnost otců u porodu

18.9.2020

Přítomnost otce, případně jiné osoby u porodu je v porodnici „U Apolináře“ 1.LF UK a VFN v Praze možná pouze s nasazeným respirátorem FFP2, který si přinese s sebou. V akutním/nouzovém případě  bude možno respirátor zakoupit přímo na porodním sále za 200 Kč/kus. Děkujeme.