logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2

Pokyny pro ženy plánující svůj porod v porodnici „U Apolináře“

Těhotenství a COVID-19

29.3.2021

Doporučení pro těhotné, které onemocní COVID – 19 ZDE

Doporučení týkající se testování na COVID-19 při příjmu na Gynekologicko-porodnickou kliniku 1.LF UK a VFN v Praze

12.3.2021

Informace k testování pro pacientky a jejich doprovod při příjmu na Gynekologicko-porodnickou kliniku ZDE

Rozhodnutí vedení Gynekologicko-porodnické kliniky k pravidlům návštěv

14.1.2021

Rozhodnutí vedení Gynekologicko-porodnické kliniky k  zákazu návštěv ZDE

Nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy

22.9.2020

Informujeme Vás o Nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy č. 11/2020 a o mimořádných opatřeních na území hl. m. Prahy s účinností od 18. 9. 2020, kterými jsou:

  • zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkami,
  • zákaz přítomnosti třetích osob u porodu v případech, kdy nejsou splněny stanovené podmínky.

Podrobné informace k oběma opatřením naleznete pod odkazem ZDE.
Prosíme o jejich dodržování.

MUDr. Markéta Korcinová
Vedoucí Oddělení nemocniční hygieny