logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2

Vedoucí lékař: prof. MUDr. David Kužel, CSc.
Vedoucí oddělení JIP (chodba G5): doc. MUDr. Michal Mára, CSc.
Staniční sestra: Renata Šálová
Telefon: 224 967 003, 004
Návštěvní hodiny: podle domluvy se sestrou, která má službu

Oddělení je určeno pro sledování pacientek po laparoskopických (LPSK) operacích. Má 8 monitorovaných lůžek, z toho jsou 3 lůžka JIPová a 5 lůžek takzvaných dospávacích. Pacientky na lůžka ukládáme podle závažnosti prováděných výkonů.

Pacientky nastupují k operaci buď den předem na standardní oddělení, anebo v den výkonu rovnou na oddělení G5. Po operaci jsou přímo z operačního sálu přiváženy ke sledování na toto oddělení. Po stabilizaci zdravotního stavu jsou pacientky první den po operaci propuštěny domů nebo jsou překládány zpět na standardní oddělení.

Indikace k laparoskopickým operacím, při kterých jsou pacientky zařazeny do operačního programu, probíhají každou středu na endoskopickém oddělení (chodba G5) od 8 do 12 hod. Na indikace je potřeba se objednat na všeobecné ambulanci a je nutné mít doporučení obvodního gynekologa.