logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2

Vedoucí lékař:

Prof. MUDr. Pavel Calda, Ph.D.

Porodní asistentka:
Mgr. Alena Frýdlová

Nutno se vždy předem telefonicky objednat.

Oddělení se nachází v přízemí vlevo, nejprve je potřeba nahlásit se na recepci ultrazvuku.

Další informace: https://cfm.gynpor.cz/