Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 51, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

PRAVIDLA NÁVŠTĚV K 22.11.2021

S účinností od 4. listopadu 2021 platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV na všech odděleních akutní lůžkové péče. Zákaz návštěv zahrnuje všechna oddělení šestinedělí a oddělení rizikového těhotenství. Nevztahuje se na přítomnost doprovodu u porodu.

Výjimku má jen doprovod u porodu nebo rodiče předčasně narozených dětí, které jsou u nás hospitalizovány. Dále také návštěvy pacientek v terminálním stádiu nemoci na oddělení G1.

V rámci těchto výjimek umožňujeme návštěvu jen osobám, které nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží, že:

  • byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a od dokončené vakcinace uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID -19 v posledních 180 dnech, nebo
  • byly negativně testovány nejdéle před 72 hodinami PCR testem nebo nejdéle před 24 hodinami antigenním testem.

Po dobu trvání návštěvy je každá osoba povinna mít nasazený respirátor či obdobný ochranný prostředek bez výdechového ventilu (FFP2, KN 95).

Doprovod u porodu:

  • má nasazený respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celou dobu pobytu na porodním sále,
  • pokud se doprovod neprokáže potvrzením o bezinfekčnosti nebo pokud vykazuje příznaky onemocnění Covid-19, nebude vpuštěn na porodní sál,
  • k porodu může rodičku doprovázet pouze 1 osoba – buď otec nebo dula, apod.

 

Rodiče předčasně narozených dětí:

  • po dobu návštěvy mají nasazený respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celou dobu pobytu na oddělení,
  • rodiče vždy musí prokázat bezinfekčnost dle aktuálních lhůt a pravidel (viz výše).

Děkujeme za pochopení.

Pro další informace: Bc. Lucie Kroupová, e-mail: lucie.kroupova@vfn.cz