Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA (GPK) NOVÁ PRAVIDLA NÁVŠTĚV

S účinností od 14. března 2022 jsou opět povoleny návštěvy na všech odděleních gynekologicko-porodnické kliniky. Po dobu trvání návštěvy ve zdravotnickém zařízení či přítomnosti u porodu dodržujte protiepidemiologická opatření a mějte nasazený respirátor nebo obdobný ochranný prostředek bez výdechového ventilu. Bezinfekčnost již není potřeba prokazovat.

Návštěvy pacientek:
– návštěvu umožňujeme pouze osobám, které nejeví příznaky respiračního
onemocnění,
– návštěvy jsou možné denně od 14 do 18 hodin,
– s ohledem na bezpečí ostatních novorozenců a matek, by doba trvání návštěvy
neměla přesáhnout 30 minut.

Doprovod u porodu:
– pokud doprovod vykazuje příznaky respiračního onemocnění, nebude vpuštěn
na porodní sál,
– k porodu může rodičku doprovázet pouze 1 osoba – buď otec nebo dula, apod.

Návštěvy předčasně narozených dětí:
– předčasně narozené dítě hospitalizované na oddělení JIRP, JIP nebo IMP může
navštívit pouze zákonný zástupce dítěte.

Děkujeme za pochopení.

Pro další informace: Bc. Lucie Kroupová, e-mail: lucie.kroupova@vfn.cz