logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2

Vedoucí lékař: Prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Porodní asistentka: Miloslava Nejepsová
Všeobecné sestry: Miluše Slezáková
Renata Ženíšková
Praktická sestra: Miroslava Nehajová

Nutno se vždy předem telefonicky objednat na základě doporučení svého lékaře (gynekolog, praktický lékař).

Chodba ambulancí: dveře č. 5
Ambulantní dveře č.6 – kartotéka (vstupní přihlášení), poté budete odeslány do příslušné ambulance.