logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2

Vedoucí lékař:

as. MUDr. Michael Fanta, Ph.D.

Chodba ambulancí: dveře č. 8

Nutno se vždy předem telefonicky objednat na základě doporučení svého lékaře (gynekolog, praktický lékař). Objednání je možné každý všední den kromě středy v 8.00–11.30.

Toto centrum zajišťuje komplexní péči o pacientky s endometriózou. Jde o superkonziliární pracoviště, které centralizuje pacientky z celé ČR. Spolupracuje s endoskopickým oddělením, které zajišťuje pokročilou laparoskopickou operativu, s ultrazvukem, kde provádějí vyšetření expertní sonografisté. Dále spolupracuje s laparoskopicky erudovanými urology a chirurgy. U pacientek s problémem sterility je péče provázána s Centrem asistované reprodukce. V případě recidivujících symptomů bolesti je zajištěna spolupráce s ambulancí bolesti na Klinice anesteziologie a resuscitace VFN.