logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2

Gynekologie dětí a dospívajících je samostatný podobor gynekologie a porodnictví, jenž byl založen v Československu otevřením první ambulance při České dětské nemocnici v Praze  Na Karlově v září 1940 prof. MUDr. Rudolfem Peterem, DrSc. Tato ordinace pracuje kontinuálně dosud, tedy již více než 80 let.

I v dětském věku se u dívek mohou vyskytovat téměř všechna gynekologická onemocnění jako u dospělé ženy. Přístup k dítěti je však zcela specifický. Dětská gynekologie není jen aplikací zmenšené „velké gynekologie“. Je oborem především preventivním, neboť včasným léčením gynekologických onemocnění, odhalováním vrozených vývojových vad a sledováním správného pohlavního dospívání dívky přispívá ke zdárnému vývoji populace žen, které dají život dalším zdravým dětem.

Rodiče se nemusí obávat gynekologického vyšetření své dcery, neboť je prováděno gynekologem odborně vyškoleným, který zná zvláštnosti dětského věku. Doprovázející rodič je přítomen vyšetření, a pokud je správně informován, napomáhá lepšímu a rychlejšímu kontaktu lékaře s dívkou.

I přesto gynekologické vyšetření nepatří k nejpříjemnějším. Dívka k němu na rozdíl od dospělé ženy není motivována, a proto je někdy obtížnější získat její spolupráci. Velmi důležitá je také spolupráce s dětským lékařem a dalšími odborníky ze specializovaných dětských oborů, kteří o dítě pečují – nejčastěji jimi jsou nefrolog, urolog, chirurg atd. V areálu dětské kliniky Na Karlově, kde se nachází naše ambulance, jsou téměř všichni odborní dětští lékaři k dispozici. Ultrazvukové vyšetření se provádí na specializovaném pracovišti Gynekologicko-porodnické kliniky vyškolenými lékaři. Tak je zajištěna opravdu kvalitní a komplexní ambulantní péče o dívky.

Na ambulanci probíhá pregraduální a postgraduální výuka lékařů, mediků a porodních asistentek, stejně jako na ostatních klinických pracovištích.

Ordinace pro dětské pacientky a dorostenky je poněkud odlišná od ambulance pro dospělé. Přítomností hraček, barev a obrázků se snažíme dětem vytvořit příjemnou kulisu nepopulárního vyšetření. Gynekologické vyšetření poprvé zahajujeme celkovou prohlídkou těla, proto je dívka vysvlečena. Následuje vyšetření zevních rodidel a dále pochvy, přičemž nástroje k jejímu prohlédnutí a odběrům jsou přizpůsobeny dětskému věku (tzv. vaginoskop). Po gynekologickém vyšetření zůstává panenská blána zcela neporušena. Palpační vyšetření se provádí stejně jako na dětské chirurgii přes konečník. Proto před gynekologickým vyšetřením má být dívka řádně vymočena a vyprázdněna. Při nepravidelnostech menstruačního cyklu je nezbytný pečlivě vyplněný menstruační kalendář (přístupný na internetu).

První pomoc před návštěvou lékaře:

  1. U výtoku: omýt zevní rodidla dětským mýdlem a teplou vodou, poté opláchnout odvarem z černého čaje, osušit a namazat lokálně mastí Infadolan nebo neoPhytiol. Nikdy nedoporučujeme sedací koupele, kdy se koupe vulva s okolím konečníku dohromady a bakterie se tak snadno dostanou do pochvy! Bezprostředně před vyšetřením již zevní rodidla ničím nemazat. Při úporném svědění možno podat dle věku dítěte Dithiaden (viz příbalový leták).
  2. Při neočekávaném silném krvácení z rodidel nebo po úrazu: bezprostřední vyšetření na lůžkovém oddělení s možností hospitalizace a intervence dětského gynekologa (Nemocnice na Bulovce Praha) nebo na nejbližším oddělení dětské chirurgie.
  1. Při bolestech břicha vždy nejprve kontaktovat ošetřujícího pediatra, který vyloučí negynekologické příčiny a ev. doporučí gynekologické vyšetření.