logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2

Ambulance dětské a dorostové gynekologie gynekologicko – porodnické kliniky se nachází v areálu budov KDDL (Klinika dětského a dorostového lékařství), Praha 2, Ke Karlovu 2, budova E2, zadní vchod, 1. patro (bez výtahu).