logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2

Vedoucí lékař:

Doc. MUDr. Michael Fanta, Ph.D.

Chodba ambulancí: dveře č. 8

Nutno se vždy předem telefonicky objednat na základě doporučení svého lékaře (gynekolog, praktický lékař). Objednání je možné každý všední den kromě středy v 8.00–11.30.

Endokrinologická ambulance je zaměřena zejména na sledování a léčbu endokrinních poruch a onemocnění, řeší tak například:

  • poruchy menstruačního cyklu,
  • onemocnění a choroby vaječníků,
  • hypoandrogenní stavy,
  • syndrom polycystických vaječníků,
  • hyperprolaktinémii,
  • předčasné ovariální selhání,
  • poruchy související s klimakteriem,
  • konzultace o metodách plánování rodičovství (hormonální antikoncepce).