logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2

 

Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

Staniční porodní asistentka: Lenka Benediktová, Dis.

Porodní asistentka: Miloslava Nejepsová
Všeobecné sestry: Miluše Slezáková
Renata Ženíšková
Praktická sestra: Miroslava Nehajová

 

Nutno se vždy předem telefonicky objednat na základě doporučení svého lékaře (gynekolog, praktický lékař).