logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2

Vedoucí lékař: prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.
Staniční sestra: Lenka Benediktová, Dis.
Telefon: 224 967 440
Návštěvní hodiny: denně 14.00 – 18.00

Oddělení je specializováno na problematiku zhoubných onemocnění gynekologických orgánů. Zajišťuje vyšetření pacientek s podezřením na zhoubné onemocnění i komplexní léčbu zhoubných nádorů. Současně provádí diagnostické výkony u pacientek s podezřením na přednádorové změny na děložním čípku (prekancerózy).

V případě nejasného nálezu na rodidlech nebo při podezření na zhoubné onemocnění je možné se obrátit, nejlépe s doporučením ošetřujícího lékaře, na onkologickou ambulanci nebo na gynekologickou všeobecnou ambulanci naší kliniky.

Hlavní výhodou onkologického oddělení je celá šíře poskytované péče, která je zajišťována odborníky – od pečlivého vyšetření přes operační léčbu až po moderní chemoterapii, podávanou u většiny pacientek ambulantně.

Součástí oddělení je nadstandardní jednolůžkový pokoj.

Nadstandardní pokoj jednolůžkový: 1 000 Kč za noc.

Možnost přespání rodinného příslušníka: 300 Kč za noc.