logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2

Vítejte na neonatologickém oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Naše neonatologické oddělení poskytuje komplexní péči o všechny kategorie novorozenců v prvních hodinách, dnech a týdnech po porodu. Jsme jedno ze 12. perinatologických center intenzivní péče v České republice poskytující péči extrémně nezralým novorozencům.

Převážnou část našich dětských klientů tvoří novorozenci narození přímo na naší klinice. Druhou skupinou jsou novorozenci narození mimo naši kliniku, kteří jsou k nám transportováni z důvodu požadavku poskytnutí specializované péče.

Cílem naší práce je poskytovat vysoce odbornou a nejlepší možnou péči o novorozence, matku a jejich blízké. Péče je zajišťována kvalifikovaným zdravotnickým personálem, který se kontinuálně vzdělává v oblasti svých kompetencí. Naše centrum podporuje koncept vývojové a rodinné péče. Právě proto, a i díky spolupráci s ostatními neonatologickými pracovišti v České republice i v zahraničí se Vám u nás dostane péče, která splňuje národní i mezinárodní standardy kvality.

Více informací o jednotlivých úsecích péče můžete najít v jednotlivých odkazech.