logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2

 

 

Vedoucí lékař: as. MUDr. Michal Koucký PhD.

 

 

Staniční porodní asistentka: Iva Schafferová

Lůžkové oddělení pro rizikové těhotenství (chodba P2) zajišťuje vysoce odbornou, superkonziliární a často mezioborovou péči. Nejčastěji jsou zde hospitalizovány ženy s počínajícím předčasným porodem. Mnohé z nich jsou do našeho Perinatologického centra přeloženy z celé České republiky (systém transport in utero). Důvodem je těsná blízkost oddělení neonatologie (zejména Jednotka intenzivní péče i pro extrémně nezralé novorozence).

Na oddělení je celkem 19 lůžek, pokoje jsou dvoulůžkové a jeden jednolůžkový. Všechny pokoje jsou velmi pohodlné, mají vlastní koupelnu, WC, TV, lednici.

Návštěvy na dvoulůžkových pokojích jsou možné pouze se souhlasem druhé pacientky.

Všechny pokoje mají připojení k Wi-Fi.