logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2

Interní ambulance je určena pro hospitalizované pacientky neporodnické části kliniky a pro objednané pacientky na předoperační vyšetření před  operačním výkonem.