logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2

Vedoucí lékař: as. MUDr. Hana Hrušková
Staniční sestra: Renáta Šálová
Telefon: 224 967 516, 116

Návštěvy: Pokud to provoz na JIP dovolí, jsou možné po předchozí telefonické domluvě a se souhlasem ošetřujícího lékaře krátké návštěvy příbuzných u pacientky. Návštěvy se povolují pouze v odpoledních hodinách po skončení celého operačního programu.

Jednotka intenzivní péče (JIP) má 5 lůžek. Vzhledem k erudici personálu a přístrojovému vybavení tohoto oddělení zajišťujeme péči o operantky z gynekologické a v některých případech i z porodnické části kliniky. Rovněž sledujeme pacientky, které nebyly operovány, ale jejich stav vnitřního prostředí nebo stav kardiopulmonální vyžaduje intenzivní péči.

Velká část našich pacientek jsou ženy s onkogynekologickou problematikou, z nichž většina má operaci i na jiných nitrobřišních orgánech (střevo, slezina, játra, bránice, močový měchýř) a pacientky s urogynekologickou problematikou. Proto spolupracujeme konziliárně i s jinými chirurgickými obory, nejčastěji s všeobecnými chirurgy a s urology, s jejichž pomocí pak operační péči vedeme.

Na oddělení JIP podle stavu pacientky lékař spolupracuje s anesteziologem s erudicí v intenzivní medicíně.