Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy

Informujeme Vás o Nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy č. 11/2020 a o mimořádných opatřeních na území hl. m. Prahy s účinností od 18. 9. 2020, kterými jsou:

  • zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkami,
  • zákaz přítomnosti třetích osob u porodu v případech, kdy nejsou splněny stanovené podmínky.

Podrobné informace k oběma opatřením naleznete pod odkazem ZDE.
Prosíme o jejich dodržování.

MUDr. Markéta Korcinová
Vedoucí Oddělení nemocniční hygieny