logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2

Přednosta gynekologicko - porodnické kliniky u sv. Apolináře

prof. MUDr. Alois Martan, Dr.Sc.

E-mail: alois.martan@vfn.cz
Sekretariát přednosty:
Jana Urbanová a Miroslava Kašparová
Telefon: 224 967 425, 457 a 577
E-mail: jana.urbanova@vfn.cz

Primář Gynekologicko - porodnické kliniky u sv. Apolináře

prim. doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D.

E-mail: david.pavlista@vfn.cz
Tel: 224 967 223
Sekretariát primáře:
Martina Ondřichová
Telefon: 224 967 029
E-mail: martina.ondrichova@vfn.cz 

Zástupce pro porodnický úsek a vedoucí lékař perinatologického centra

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

E-mail: antonin.parizek@vfn.cz
Sekretariát :
Ing. Dana Benešová
E-mail:dana.benesova@vfn.cz 

Zástupce pro porodnický úsek a vedoucí lékař perinatologického centra

prof. MUDr. David Kužel, CSc.

E-mail: david.kuzel@vfn.cz

Primář neonatologie

prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.

E-mail: richard.plavka@vfn.cz
Sekretariát:
Mgr. Olga Štajnrtová
Telefon: 224 967 146
E-mail: olga.snajtrtova@vfn.cz 

Vrchní sestra gynekologicko-porodnického úseku

 

Ph.Dr. Daniela Šimonová

Telefon: 224 967 407
E-mail: daniela.simonova@vfn.cz

Vrchní sestra neonatologického úseku

 Bc. Michaela Kolářová

Telefon: 227 967 437
E-mail: michaela.kolarova@vfn.cz