logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2

Gynekologicko – porodnická klinika disponuje špičkově vybavenými operačními sály, kde probíhají plánované i akutní operační zákroky.

Hlavní operační trakt

Staniční sestry: Bc. Kateřina Husáková, Jana Kuziová
Telefon: 224 967 529, 329

Operační sál č. 1
Operační sál č. 2

Oddělení jednodenní chirurgie (endoskopie)

Staniční sestry: Bc. Kateřina Husáková, Jana Kuziová
Telefon: 224 967 001, 002

Operační sál č. 1
Operační sál č. 2
Operační sál č. 3

Operační sál pro „krátké“ operační výkony

Operační sál – Centrum fetální medicíny

Operační sál – Centrum asistované reprodukce

Porodnická část

Operační sál porodního sálu 1
Operační sál porodního sálu 2