logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2

Porodní asistentka

Mgr. Nika Daňková

Více o Mgr. Nice Daňkové a registrace do jejích kurzů.

Porodní asistentka

Renata Mašková

Více o Renatě Maškové a registrace do jejích kurzů.

Porodní asistentka

Mgr. Lucie Ledvinová

Více o Mgr. Lucii Ledvinové a registrace do jejích kurzů.

Porodní asistentka

Bc. Alena Koníčková

Více o Bc. Aleně Koníčkové a registrace do jejích kurzů.

Porodní asistentka

Monika Škarbanová

Více o Monice Škarbanové a registrace do jejích kurzů.