logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2


Porodní sál 2 se nachází v levém traktu budovy, tzn. od vrátnice levým schodištěm do 1. patra – vlevo.

Tento sál je zaměřen spíše na rodičky s rizikovým průběhem porodu. Součástí PS 2 je také čekatelský pokoj, který má spíše charakter perinatologického JIPu. Rodičky zde mohou přijímat návštěvy, ale až po souhlasu ostatních rodiček na pokoji.