Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 51, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Porodní sál II.

Porodní sál 2 se nachází v levém traktu budovy, tzn. od vrátnice levým schodištěm do 1. patra – vlevo.

Tento sál je zaměřen spíše na rodičky s rizikovým průběhem porodu. Součástí PS 2 je také čekatelský pokoj, který má spíše charakter perinatologického JIPu. Rodičky zde mohou přijímat návštěvy, ale až po souhlasu ostatních rodiček na pokoji.

Kontakt: