logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2

Zde naleznete statistické ukazatele perinatologického centra Gynekologicko – porodnické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.