logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2

Lékaři Porodní asistentky
prof. MUDr. Zdeněk Hájek,DrSc. Pavla Procházková
as. MUDr. Michal Koucký, Ph.D. Irena Kejlová
as. MUDr. Jana Skřenková Daniela Hertlová
MUDr. Kristýna Keprtová Lenka Švarcová
MUDr.Karolína Miková