Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Terapeutické metody asistované reprodukce

IUI - intrauterinní inseminace

Promyté a zkoncentrované sperma je tenkým katetrem zave- deno až do dělohy. Vhodná a šetrná metoda při mírně zhoršeném spermiogramu a/nebo negativním výsledku PCT (postkoitální test).

ICSI - intracytoplasmic sperm injection

Mikromanipulační technika oplození, při které embryolog injikuje vybranou spermii přímo do oocytu. Je tak zajištěn vnik pouze jedné morfologicky zralé spermie. Vhodné při nižším počtu oocytů nebo při nízkém množství spermií a jejich snížené schopnosti oplození.

IVF - In vitro fertilizace

Oproti metodě ICSI není obcházen mechanismus aktivního průniku spermie

PICSI - preselected intracytoplasmic sperm injection

Výběr funkčně zralé spermie pomocí speciální misky s hyaluronanem. Napomáhá výběru optimální spermie pro oplození metodou ICSI.