Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Centrum pro jedince s dědičnou dispozicí k rozvoji zhoubných nádorů

Centrum se zabývá poradenstvím pro pacientky, které jsou nosičkami mutací, jež zvyšují riziko onemocnění rakovinou ženských orgánů.

Ve spolupráci s klinickými genetiky poskytuje konzultaci pacientkám, které se pro provedení testace teprve rozhodují.

Problematika se týká nejen genů BRCA1 a BRCA2.

Objednání do ambulance je možné po průkazu dědičné dispozice po genetickém vyšetření (nikoliv pouze při podezření na dědičnou vlohu). Doporučení dává klinický genetik, onkolog nebo onkogynekologické konzilium.

Kontakt: