Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Centrum pro léčbu myomů

Vedoucí lékař: prof. MUDr. Michal Mára, CSc.

Centrum pro fertilitu zachovávající léčbu děložních myomů se zaměřuje na léčbu myomů a adenomyózy u pacientek s cílem otěhotnět. Součástí léčby bývá miniinvazivní chirurgická léčba.

Nutno se vždy předem objednat na základě doporučení lékaře (gynekolog, praktický lékař).

Na Váš zaslaný e-mail odpovíme  během několika dní a objednáme Vás na ambulantní indikační vyšetření.

V e-mailu je třeba stručně uvést o jaký problém s děložním myomem se jedná, svůj věk, dosavadní gravidity, ev. plánování gravidity, délku snahy o těhotenství, prodělanou léčbu sterility, příp. prodělané gynekologické a jiné břišní operace.