Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Mamologická ambulance

Vedoucí lékař: prim. doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D.

Mamologické centrum se zabývá operativní léčbou zhoubných i nezhoubných onemocnění prsu. Úzce spolupracuje s Onkologickou klinikou VFN Centrem diagnostiky chorob prsu V. Polaka (rovněž součást VFN).

Nutno se vždy předem telefonicky objednat na základě doporučení lékaře (gynekolog, praktický lékař).

Kontakt: