Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Endoskopické oddělení G5

Vedoucí lékař: prof. MUDr. David Kužel, CSc.
Vedoucí oddělení JIP: prof. MUDr. Michal Mára, CSc.

Oddělení je určeno pro sledování pacientek po laparoskopických (LPSK) operacích. Má 8 monitorovaných lůžek, z toho jsou 3 lůžka JIPová a 5 lůžek dospávacích. Pacientky se na lůžka ukládají podle závažnosti prováděných výkonů.

Pacientky jsou hospitalizovány den před operací na standardním oddělení (většinou na G4) nebo v den operace přímo na oddělení G5. Po operaci jsou z operačního sálu přiváženy ke sledování na toto oddělení. Po stabilizaci zdravotního stavu jsou pacientky první den po operaci propuštěny domů, nebo jsou překládány zpět na standardní oddělení.

Indikace k laparoskopickým operacím, při kterých jsou pacientky zařazeny do operačního programu, probíhají každou středu na endoskopické oddělení (chodba G5) od 8 do 12 hod. Na indikace je potřeba se objednat na všeobecné gynekologické ambulanci a je nutné mít doporučení obvodního gynekologa.

Návštěvní hodiny: podle domluvy se službu mající sestrou; vzhledem k charakteru oddělení a krátkodobým hospitalizacím pacientek jsou možné pouze krátké návštěvy ve výjimečných případech

Kontakt: