Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Vedoucí lékař: as. MUDr. Hana Hrušková

Jednotka intenzivní péče (JIP) má 5 lůžek. Vzhledem k erudici personálu a přístrojovému vybavení toto oddělení zajišťuje péči o pacientky po operacích z gynekologické a v některých případech i z porodnické části kliniky. Na JIP se rovněž sledují pacientky, které nebyly operovány, ale jejich stav vnitřního prostředí nebo stav kardiopulmonální vyžaduje intenzivní péči.

Velká část pacientek jsou ženy s urogynekologickou problematikou a ženy s onkogynekologickou problematikou, z nichž některé mají operaci i na jiných nitrobřišních orgánech (střevo, slezina, játra, bránice, močový měchýř). Proto oddělení spolupracuje konziliárně i s jinými chirurgickými obory, nejčastěji s všeobecnými chirurgy a s urology.

Na oddělení JIP lékař spolupracuje podle stavu pacientky s anesteziologem s erudicí v intenzivní medicíně.

Návštěvy: Pokud to provoz na JIP dovolí, jsou možné po předchozí telefonické domluvě a se souhlasem ošetřujícího lékaře krátké návštěvy příbuzných u pacientky. Návštěvy se povolují pouze v odpoledních hodinách po skončení celého operačního programu.

Kontakt: