Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Onkogynekologikcé oddělení G1

Vedoucí lékař: prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.
  1. Lůžkové onkogynekologické oddělení zajišťuje hospitalizaci pacientek před a po operační léčbě, při náročných režimech chemoterapie nebo při komplikacích protinádorové léčby.

Léčba je komplexní včetně možnosti konzultace s nutričním terapeutem a klinickým psychologem. Součástí hospitalizace po operaci je péče fyzioterapeuta.

Nadstandardní pokoj jednolůžkový: 1000,- Kč za noc.

Možnost přespání rodinného příslušníka: 300,- Kč / noc 

  1. na nadstandardním pokoji – na lenosšce (není k dispozici lůžko)
  2. na normálním pokoji – jen když to stav pacientky bude vyžadovat a kapacitně to bude možné

Kontakt: