Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Neonatologická jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP a JIP)

Vedoucí lékaři JIRP a JIP: MUDr. Pavel Kopecký
Zástupci vedoucího lékaře: MUDr. Jana Termerová, MUDr. Milena Tušková
Jednotka intenzivní a resuscitační péče
Jednotka intenzivní péče

Jednotka intenzivní a resuscitační Péče (JIRP) i jednotka intenzivní péče (JIP) poskytují komplexní a vysoce specializovanou péči všem novorozencům, kteří tuto péči potřebují, a to narozeným na naší gynekologicko-porodnické klinice nebo i mimo ni. Každá z jednotek je rozdělena na dva úseky a dohromady čítají 20 míst pro inkubátory.

Všichni rodiče očekávající příchod miminka doufají, že jejich dítě bude zdravé. Někdy se ovšem objeví komplikace, které vyžadují speciální péči a léčbu. Předčasné narození, obtížný porod nebo zhoršená adaptace na prostředí mimo dělohu mohou být důvody, proč je novorozenec přijat na jednotku JIRP nebo JIP.

Každým rokem je na naši JIRP a JIP přijato okolo 300 novorozenců, kteří vyžadují vysoce specializovaný přístup. Na každodenní péči o tyto děti se podílí mezioborový tým složený z lékařů neonatologů, pediatrů, dětských sester specialistek, záchranářů, porodních asistentek a fyzioterapeutů. Všichni se snaží našim nejmenším pacientům a jejich rodinám pomoci zdolat toto obtížné období. Důležitou součástí týmu jsou i další odborníci jako mikrobiologové, farmaceuti, pracovníci speciálních laboratoří, sociální pracovníci, laktační poradkyně, biomedicínští inženýři i sanitáři, kteří se sice neúčastní přímé péče o novorozence, ale bez kterých by nemohla být úplná. Ve chvíli, kdy je novorozenec přijat na oddělení, je pro něj připraven tým, který každému miminku „ušije“ péči na míru jeho individuálním potřebám i potřebám jeho rodiny.

Cíle péče o novorozence na JIRP a JIP

  • poskytovat každému novorozenci vysoce specializovanou léčbu a ošetřovatelskou péči na nejvyšší úrovni, která vychází z individuálních potřeb dítěte a jeho rodiny
  • podporovat vývojovou péči o novorozence včetně podpory rodinné péče
  • provádět péči dle nejnovějších národních i mezinárodních postupů a doporučení
  • zajistit bezpečné prostředí pro pacienty, rodinu a personál oddělení
  • neustále vzdělávat personál k udržení vysoké úrovně kvality péče
  • podpořit týmovou spolupráci k docílení co nejlepších výsledků

Níže uvádíme některé praktické informace, které Vám mohou pomoci lépe se zorientovat v případě, že Vaše miminko bylo přijato na naše oddělení. Prosíme, nebojte se a nestyďte se kdykoli a na cokoli zeptat našich sester a lékařů, pečujících o Vaše miminko, a to i opakovaně, pokud Vám podaná informace nebude jasná. Budeme se snažit Vám poradit a podpořit Vás v jakékoli situaci.

Návštěvy

Čas bezprostředně po porodu je pro vztah mezi rodiči a novorozencem pro další vývoj dítěte velmi důležitým obdobím. Víme, že pokud se vše nevyvíjí tak, jak si rodiče původně představovali, a novorozenec je hospitalizovaný na JIRP nebo JIP, je tato doba pro rodiče velmi náročná. Nenechte se odradit strachem a nezvyklým prostředím JIRP a JIP. Navštěvujte svoje miminko tak často, jak jen budete moci. Přístup musí být pochopitelně individuální, ale obecně platí, že čím více času se svým miminkem strávíte, čím více poznáte své dítě i personál oddělení a čím více budete rozumět informacím týkajícím se Vašeho miminka, tím více budete sobě navzájem oporou Vy, miminko i zdravotnický tým oddělení.

Z výše uvedených důvodů nejsou návštěvy pro rodiče novorozence časově omezeny. V době sesterského předávání služby (ráno 6.30 – 7.30, večer 18.30 – 19.30) a lékařské vizity (8.00 – 10.00) počítejte s omezením poskytování informací z důvodu pracovního vytížení ošetřovatelského týmu, který se o Vaše miminko stará. V tuto dobu nepodáváme standardně žádné informace, jelikož probíhá plánování následné péče. Všechny dotazy Vám však zodpovíme bezprostředně po těchto úkonech.

Někdy ovšem mohou nastat mimořádné situace, kdy můžete být požádáni o opuštění dětského boxu. Stává se tak v případě akutních situací nebo v době výkonů, které vyžadují zajištění zvýšené hygienické bezpečnosti. Na dobu nezbytně nutnou pak můžete počkat v místnosti pro rodiče, která je součástí našeho oddělení.

Pro ostatní členy rodiny a přátele jsou návštěvní hodiny vymezeny od 12.00 do 18.00 hod.

Z důvodu zachování hygienických pravidel na oddělení jsou návštěvy povoleny pouze ve dvou osobách, z čehož jedna osoba musí být vždy jeden z rodičů. Sourozenci novorozenců mohou přijít na návštěvu také, malé děti však musí být po celou dobu pod dohledem jednoho člena návštěvy a jejich přítomnost je omezena na 5-10 minut. U dětských návštěvníků vyžadujeme kompletní očkování a prodělané / očkované plané neštovice. Návštěvy novorozence v případě, že je matka již propuštěna z nemocnice domů, probíhají podle společné dohody mezi matkou a ošetřující sestrou. Snažíme se pro Vás a Vaše miminko vytvořit optimální prostředí a podmínky pro Vaše sbližování, proto prosíme, při jakékoli změně od domluveného termínu, informujte telefonicky a s předstihem ošetřující sestru. Doteky a chování miminka jsou většinou vyhrazeny pouze jeho rodičům. Doteky a chování ostatních členů / návštěvníků probíhá dle dohody s ošetřovatelským týmem a zdravotního stavu Vašeho miminka. Prosíme, vždy se domluvte s ošetřující dětskou sestrou Vašeho miminka. Dodržováním našich speciálních hygienicko-epidemiologických opatření pomůžete v péči nejen o Vaše, ale i všechna ostatní hospitalizovaná miminka.

Stejně tak jako dospělí pacienti mají i novorozenci hospitalizovaní na JIRP a JIP právo na soukromí. Prosíme Vás proto, nenahlížejte do inkubátorů ostatních novorozenců, pokud Vám to jeho rodiče nedovolí. Dále nepořizujte fotografie ostatních dětí a jejich rodičů. Věnujte se během návštěvy svému miminku, Vaší stoprocentní pozornost si zaslouží.

Děkujeme za pochopení.

Podávání informací

O vývoji zdravotního stavu Vašeho dítěte budete vždy informováni ošetřujícím lékařem a dětskou sestrou v denních hodinách nebo lékařem ve službě v nočních hodinách a o víkendech při svých návštěvách na oddělení nebo po telefonu. Informace jsou podávány pouze rodičům dítěte a osobám, uvedeným rodiči v tzv. Informovaném souhlasu s podáváním informací. Informace po telefonu jsou podány pouze v případě, že sdělíte našemu personálu oddělení heslo, které dostanete při první návštěvě. Toto heslo je určeno pouze Vám a neměli byste ho předávat jiným osobám. Optimální čas pro podání informací je po 13.00 hod. V této době jsou již známy výsledky většiny vyšetření provedených na základě rozhodnutí během ranní/dopolední vizity.

Začlenění rodičů do péče o dítě

Jak jen to Váš stav a stav Vašeho miminka dovolí, začne Vás ošetřující dětská sestra seznamovat s jednotlivými činnostmi v péči o dítě, které můžete provádět sami. Jedná se zejména o měření teploty miminka, přebalování, péči o zbytek pupeční šňůry, kůži, oči, pusinku, krmení apod.

Oblíbenou činností našich rodičů je tzv. klokánkování. Jedná se o chování novorozenců na hrudníku maminky nebo tatínka (princip „kůží na kůži“), za výstřihem (jako v klokaní kapse) v křesle v těsné blízkosti inkubátoru. Délka „klokánkování“ závisí na možnostech oddělení a na aktuálním stavu Vašeho dítěte. Minimální čas klokánkování je 2 hodiny, maximální délka dle stavu Vašeho miminka a Vašich potřeb. Ve většině případů se jedná o tří až čtyřhodinové intervaly. V tuto chvíli se nejvíce utužují vztahy mezi matkou (rodiči) a nezralým nebo jinak nemocným novorozencem, jehož stav nedovoluje být s matkou na jednom pokoji. Při „klokánkování“ můžete miminku povídat i zpívat. Vaše miminko Vás pozná podle hlasu, tlukotu Vašeho srdce, které zná z doby těhotenství, a časem i podle vůně, a bude si tyto momenty užívat stejně tak jako Vy. Pokud stav Vašeho miminka „klokánkování“ zatím nedovoluje, nezoufejte, můžeme Vám umožnit i jiné varianty „bondingu“ (sbližování) s Vaším miminkem. Velmi přínosné pro Vás oba (tři, více…) je i „pouze“ to, že se svým miminkem trávíte čas tak, že sedíte vedle jeho inkubátoru a mluvíte na něj. Pokud je miminko probuzené, domluvte se s ošetřující dětskou sestřičkou, jestli ho můžete pohladit. Každý kontakt s Vaším miminkem podporuje také tvorbu Vašeho mateřského mléka.