Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

O nás

Tradice, která zavazuje…

Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) je zdravotnické zařízení, které bylo v minulosti z mnoha hledisek unikátním místem. Tuto výjimečnost si udrželo i do dnešních dnů. Od otevření původně Zemské porodnice v roce 1875 byla v její budově poskytována nejen léčebná péče. Zařízení bylo nedílnou součástí Univerzity Karlovy, získávaly zde vzdělání a později i pracovní uplatnění největší osobnosti českého porodnictví. Mnozí z nich byli učiteli nejen studentů lékařství, ale i mnoha generací porodních asistentek a začínajících lékařů.

Architektem a stavitelem budovy byl Josef Hlávka (1831, Přeštice – 1908, Praha), později největší mecenáš české vědy, kultury a vzdělání. V historickém plášti Hlávkovy budovy jsou dnes umístěna moderní porodnická, neonatologická a gynekologická pracoviště, která odpovídají nejvyšší evropské úrovni.

V budově je Perinatologické centrum pro Prahu a Středočeský kraj. Toto centrum v řadě případů slouží i jako superkonziliární pracoviště pro nejzávažnější těhotenské patologie z celé České republiky. Tím se naplňuje Hlávkův odkaz výstavby Zemské porodnice, která v současné době patří mezi nejdéle nepřetržitě otevřené porodnice na světě.

Perinatologické centrum poskytuje péči zejména ženám s předčasnými porody, především před 32. týdnem těhotenství. Dále jsou zde organizovány materiální, technické a zejména personální podmínky pro další těhotenská rizika nebo patologie. Pracují zde týmy lékařů, porodních asistentek a zdravotních sester, které poskytují péči těhotným trpícím cukrovkou, závažnými chorobami srdce, poruchami krevní srážlivosti, nespecifickými záněty střev (např. Crohnova nemoc nebo colitis ulcerosa), dále myastenií a revmatoidními chorobami. Ve spolupráci s IKEM Praha zde probíhá významná mezioborová péče o těhotné ženy po transplantaci orgánů. V našem Perinatologickém centru dále diagnostikujeme a léčíme některé nemoci dětí ještě před jejich narozením, tedy nitroděložně.

Široká nabídka poskytovaných služeb pro těhotné a rodičky se závažnými zdravotními problémy je umožněna jen díky jedinečnému propojení jednotlivých oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze s klinikami 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Příkladem zachování tradice a pokračování v ní je péče, kterou na našem pracovišti rodičky dostávají pro úlevu od porodních bolestí. Naše porodnice byla již v dávné minulosti centrem pro zavádění a rozvoj nových metod analgezie u porodu a anestezie u císařského řezu.

V současnosti nabízíme celou škálu metod a prostředků, které umožňují účinnou a přitom pro matku i dítě bezpečnou regulaci porodních bolestí. Můžeme poskytnout nefarmakologické postupy, ale i moderní a bolest velmi účinně tišící prostředky. Z nefarmakologických metod nabízíme zejména TENS (transkutánní elektrická nervová stimulace) a použití vody (relaxační vany). Z farmakologických metod mají rodičky možnost využít dýchání „rajského plynu“ (Entonox) nebo jim může být poskytnuto nitrosvalové podání účinného analgetika Nalbuphinu.

V našem porodnickém zařízení je více než 20 let organizována služba velmi erudovaných anesteziologů pro podání epidurální analgezie. Tato služba posledních 15 let funguje nepřetržitě 24 hodin denně.

Žádná z metod není zdravotníky naší porodnice preferována. Vždy záleží na svobodném výběru rodičky. Právě servis v podávání moderních analgetických metod je jedním z hlavních důvodů, proč je naše porodnice těhotnými ženami tak často vyhledávána.

Všechny metody porodnické analgezie jsou zdarma, dokonce i podání epidurální analgezie.

Rodičky si u nás mohou vybrat svoji porodní asistentku nebo porodníka, kteří mají řádnou pracovní smlouvu s VFN. Přítomnost partnera je umožněna i u císařského řezu, operace však musí probíhat s použitím regionální anestezie (epidurální nebo subarachnoidální metody). Na naší klinice se tak děje asi u 70 % císařských řezů.

Naše klinika organizuje celou řadu postgraduálních programů, ve kterých se lékaři a porodní asistentky nejen z celé České republiky, ale čím dál tím častěji i ze zahraničí mohou seznamovat s novými léčebnými metodami a postupy.

Mnozí z lékařů našeho porodnického zařízení jsou úspěšnými řešiteli celé řady významných vědecko-výzkumných projektů, které jsou podporovány grantovými agenturami ministerstva zdravotnictví nebo Akademie věd ČR. Počtem vědeckých publikací z oblasti perinatologie se řadí naše klinika na přední místo v České republice. To, že je naše porodnice schopna nabízet další vzdělávání lékařům a porodním asistentkám (postgraduální vzdělávání), je zárukou vysoké odbornosti celého týmu zaměstnanců naší kliniky.

Klinika získala v roce 2005 jako první v Evropě certifikát Evropské odborné společnosti pro gynekologii a porodnictví (EBCOG) pro tři udělované subspecializace (perinatologie, urogynekologie a gynekologická onkologie). Certifikát EBCOG se vystavuje pouze za podmínek, že zdravotnické zařízení dodržuje nejvyšší standardy poskytované péče, a proto může být garantem postgraduálního vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví v Evropě.

Text: prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.