Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Naše služby

Jistota a bezpečí pro matku i dítě

Vážené maminky,

rozhodly jste se nebo uvažujete o tom, že přivedete své děťátko na svět v porodnici
„U Apolináře“ 1. LF UK a VFN v Praze?

Naše porodnice je známá svou neobyčejnou atmosférou, která je podpořena dlouholetou historií a vývojem porodnictví v naší zemi a tato tradice nás zavazuje.

V naší porodnici, která je současně i perinatologickým centrem, poskytujeme vysoce kvalifikovanou péči o matku a dítě jak při fyziologickém těhotenství, tak i v případě rizikového těhotenství.

Nabízíme Vám zázemí, podporu, ochranu a profesionalitu kvalifikovaného týmu porodníků, porodních asistentek, neonatologů, anesteziologů, dětských sester, laktačních poradkyň, fyzioterapeutů a klinické psycholožky.

Vysoká bezpečnost pro těhotné ženy a rodičky je zajištěna nepřetržitě (24 hod. denně) špičkovým anesteziologickým týmem se dvěma anesteziology určenými pouze pro porodní sály (unikátní služba v ČR). případě císařského řezu tento tým zajišťuje i účinné tlumení pooperační bolesti (tzv. plná multimodální pooperační analgezie po císařském řezu).

V případě jakýchkoliv, i těch nejzávažnějších komplikací, je v porodnici „U Apolináře“, resp. ve Všeobecné fakultní nemocnici, zajištěna okamžitá dostupnost veškeré superspecializované péče, a to pro matku i dítě.

Pravidla při fyziologickém spontánním porodu v porodnici „U Apolináře“:

 • samovolný začátek porodní činnosti
 • ženě je umožněn volný pohyb během I. i II. doby porodní
 • žena si sama zvolí polohu ve vypuzovací fázi
 • ženě obvykle psychologicky pomáhá u porodu její partner (přítomnost partnera u porodu je vítána)
 • rutinně se neprovádí holení rodidel
 • rutinně se neprovádí očistné klyzma
 • sleduje se nitroděložní zdraví plodu (záznam frekvence srdeční činnosti)
 • rutinně se nepoužívají prostředky k urychlení porodu
 • pokud žena požádá o tlumení porodních bolestí, porodní asistentky
 • na prvním místě nabízí nefarmakologické metody (masáž, sprchu, vířivku, změnu polohy, psychickou podporu)
 • pokud nejsou nefarmakologické metody účinné, nabídne porodní asistentka epidurální analgezii (doporučení WHO)
 • pokud žena sama vysloví přání o tlumení porodních bolestí epidurální analgezií, je k dispozici 24 hod. denně anesteziologická služba a epidurální analgezie je podána zdarma
 • rutinně se neprovádí nástřih hráze (epiziotomie)
 • po porodu zdravého dítěte se novorozenec pokládá na tělo matky (tzv.bonding skin to skin) a nechává se dotepat pupečník
 • po dotepání pupečníku (cca 3 min) je partnerovi nebo rodičce nabídnuto oddělit novorozence od placenty tzv. přestřižení pupečníku
 • po oddělení dítěte od placenty je podán lék k prevenci velké krevní ztráty matky
 • provede se hodnocení poporodní adaptace novorozence, tzv. Apgar skóre v 1., 5. a 10. minutě života a odebere se krev ze zbytků pupečníkové krve na krevní rozbor
 • po celou dobu pobytu na porodním sále se minimalizuje separace dobře adaptujícího se donošeného dítěte od matky na pouze nezbytnou dobu (označení a ošetření novorozence po porodu)
 • je zajištěna pomoc a podpora kojení nejen v průběhu hospitalizace, ale také po propuštění domů, kdy je k dispozici laktační poradna
 • porody s nízkým rizikem v porodnici „U Apolináře“ samostatně vedou zkušené porodní asistentky, v případě komplikací je u porodu přítomen vždy lékař