Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

VEDENÍ KLINIKY

prof. MUDr. Alois Martan, Dr.Sc.

Přednosta gynekologicko - porodnické kliniky u sv. Apolináře
7340

prim. doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D.

Primář Gynekologicko - porodnické kliniky u sv. Apolináře
parizek_antonin-200x200

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Zástupce pro porodnický úsek a vedoucí lékař perinatologického centra

prof. MUDr. David Kužel, CSc.

Zástupce pro porodnický úsek a vedoucí lékař perinatologického centra
untitled-1077

prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.

Primář neonatologie
15327

Ph.Dr. Daniela Šimonová

Vrchní sestra gynekologicko-porodnického úseku
82745

Bc. Michaela Kolářová

Vrchní sestra neonatologického úseku