Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

VEDENÍ KLINIKY

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Přednosta gynekologicko - porodnické kliniky u sv. Apolináře

prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

Zástupce přednosty gynekologicko - porodnické kliniky

prim. MUDr. Andrej Černý

Primář gynekologicko - porodnické kliniky u sv. Apolináře

as. MUDr. Vratislav Krejčí

Zástupce primáře gynekologicko - porodnické kliniky

doc. MUDr. Michal Koucký, Ph.D.

Vedoucí lékař perinatologického centra

prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.

Primář neonatologie

MUDr. Karel Liška

Zástupce primáře úseku neonatologie

Ph.Dr. Daniela Šimonová

Vrchní sestra gynekologicko-porodnického úseku

Bc. Michaela Kolářová

Vrchní sestra neonatologického úseku

Ing. Eva Jechová

Manažer gynekologicko - porodnické kliniky