Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Ambulance pro ženy s diabetes mellitus a jinými interními chorobami

Tato ambulance se věnuje těhotným ženám s interními onemocněními:

Diabetes mellitus (cukrovka)

Žena s GDM a DM 1. a 2. typu je většinou během těhotenství sledovaná v diabetologické ambulanci GPK, kam dochází na pravidelné kontroly a po kontrole v šestinedělí je předána do péče praktického lékaře, popř. diabetologa, u kterého by měly probíhat následné kontroly glykémie. Měření glykémie se u hospitalizovaných žen provádí na POCT (centrálním glukometru, který přenáší data do NIS). Jiný glukometr (např. osobní) pro odběry glykémie během hospitalizace není povolen. Pacientky jsou s touto skutečností seznámeny při příjmu na oddělení nebo porodní sál.

Hypertenze (vysoký krevní tlak)

Hypertenzní onemocnění v těhotenství představují širokou skupinu chorob, často s nejasnou etiologií a nevyzpy- tatelným klinickým obrazem. Hypertenze a její komplikace v těhotenství významně zvyšují mateřskou a peri- natální morbiditu a mortalitu. Nejzávažnější formou hypertenzního onemocnění je preeklampsie a eklampsie.

Správný postup měření krevního tlaku (TK): 

  •  Měření provádějte vždy v klidu, v sedě u stolu, na levé paži.
  • Předloktí má být položeno na stole, paže ve výšce srdce (horní končetina nesmí být napnutá, ani nesmí „viset ve vzduchu“).
  • Paže musí být volná – ohrnutý rukáv nesmí být těsný, raději jej vysvlečte.
  • Při měření nemluvte, nikdo by neměl mluvit na vás.
  • Je-li tlak vyšší než 150/100, počkejte cca 5-10 minut (opakovaný stisk paže krátce po sobě zkreslí měření) a změřte znovu, platí nižší hodnota.
  • Vhodná doba pro měření: o ráno po probuzení (před medikací), o večer v klidu před spaním, o přes den, když se podaří najít volnou chvilku.
  • Neměřte se po námaze, při rozrušení (v tu dobu je normální mít vyšší tlak).
  • Vždy se změřte při bolesti hlavy nebo při rozostřeném vidění.
  • Výsledky měření zapisujte do tabulky, kterou s sebou noste na kontroly do interní ambulance, nebo podle domluvy hlaste na tel. č. 224 967 226.
  • Hodnocení krevního tlaku:
   • < 140/90 je v normě,
   • opakovaně 140-149 / 90-99 je vyšší a vyžaduje kontroly (měření 3-4x denně),
   •  opakovaně 150-159 / 100-109 vyžaduje pravidelnou léčbu,
   •  > 160/110 vyžaduje okamžitou kontrolu v porodnici a případně hospitalizaci.

Poruchy krevní srážlivosti

Varixy (křečové žíly) atd.


Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme pro Vás přípravili program „Těhotenská cukrovka ONLINE“ – podrobnosti můžete najít v přiloženém letáčku.

Kontakt: