Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Ambulance pro fyziologické těhotenství


Vedoucí lékař: as. MUDr. Tomáš Koleška

Pokud plánujete porodit své dítě na u nás v porodnici, zavolejte ve 34. týdnu těhotenství do těhotenské ambulance na telefonní číslo: 

224 967 401 

Při telefonickém rozhovoru Vás prosíme o sdělení těchto údajů: 

 • datum termínu porodu, 
 • předpokládané datum poslední návštěvy u Vašeho gynekologa, 
 • zda se jedná o rizikové těhotenství (např. z důvodu těhotenského diabetu, vícečetného těhotenství apod.). 

Následně Vás porodní asistentka objedná na první návštěvu v poradně pro těhotné, případně na informační návštěvu s předáním nezbytných dokumentů a s kontrolou těhotenské legitimace. 

V těhotenské ambulanci dostanete různé dokumenty potřebné pro porod. Vše si pečlivě přečtěte, vyplňte jméno, příjmení a rodné číslo. Vyplněné formuláře si vezměte s sebou do porodnice k porodu, budete je odevzdávat při příjmu na porodní sál. 

Při poslední návštěvě u Vašeho gynekologa požádejte o vystavení tiskopisu „K“ Poukaz na vyšetření/ošetření se žádostí o převzetí do péče a doplnění údajů do těhotenské legitimace o všech Vašich vyšetřeních, důležité jsou hlavně: 

 • krevní skupina a Rh faktor, 
 • screening syfilis, HIV, HbsAg, 
 • krevní obraz, včetně trombocytů 

(pokud budete docházet ke svému gynekologovi i po 37. týdnu těhotenství, prosíme toto vyšetření zopakovat, aby výsledek při přijetí k porodu nebyl starší jednoho měsíce), 

 • výsledky ultrazvukových vyšetření (včetně originálu výsledku prvotrimestrálního screeningu z 12.-13. týdne těhotenství),
 • výsledky speciálních vyšetření, které se vztahují k onemocněním vzniklým před nebo i v průběhu Vašeho těhotenství. 

PEDIATR

Ještě před porodem si, prosíme, zajistěte pediatra, ke kterému budete po porodu se svým miminkem docházet, jméno a kompletní adresu pediatra sdělíte sestrám na neonatologii. 

MATRIKA

V těhotenské ambulanci dostanete Dotazník pro matriku. Vyplněný dotazník spolu s doklady  můžete odevzdat před porodem v kanceláři porodnice (v přízemí u vrátnice vedle kavárny). Více informací naleznete v sekci Matrika

Kontakt:

 

Začne-li Váš porod předčasně, zejména před ukončením 32. (31+6) týdne těhotenství, jsme připraveni v našem Perinatologickém centru poskytnout veškerou péči Vám i Vašemu miminku.

Pokud se však objeví známky předčasného porodu v období od 32. (32+0) týdne těhotenství do ukončeného 35. (34+6) týdne těhotenství, může nastat situace, že vzhledem k nedostatku míst na neonatologickém oddělení budou lékaři nuceni domluvit Vaše přijetí (přeložení) do jiného porodnického zařízení, kde je poskytována specializovaná péče o nedonošené děti. Tato situace může nastat i v případě, že jste v naší porodnici registrována k porodu nebo jste již hospitalizována na našem oddělení rizikového těhotenství.

V období od 35. (34+0) do ukončeného 37. (36+6) týdne těhotenství bude Vaše přijetí do porodnice posuzováno podle předpokládané zralosti novorozence, která umožní jeho přijetí na neonatologické oddělení na naší klinice.

Od ukončeného 37. (36+6) týdne těhotenství je Vaše přijetí do porodnice již bez jakýchkoli výjimek.

Veškerá tato opatření vedou k zabezpečení co nejlepší péče o Vás i Vaše miminko v případě plného obsazení novorozeneckých lůžek neonatologické části kliniky.

Další důležitá sdělení:

 • Pupečníková krev je při porodu na naší klinice odebírána, pokud máte uzavřenou dohodu s Rodinnou bankou perinatálních a mesenchymálních buněk (infolinka 800 682 522, email info@rodinnabanka.cz). Činnost banky je garantována Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Národním centrem tkání a buněk a je pod přísnými legislativními pravidly a kontrolou Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
 • Někdy může z důvodu vysokého počtu porodů nastat situace, kterou nelze plánovat. V případě obsazení všech lůžek na odděleních šestinedělí budete muset být na nejkratší možnou dobu uložena na lůžko na gynekologické části kliniky. Ošetřující personál Vás bude pravidelně informovat o situaci s volnými lůžky na porodnické části kliniky, kam budete přednostně a neprodleně převezena za svým miminkem.

V případě dotazů telefonní kontakty:

 • poradna pro těhotné: 224 967 401
 • ultrazvuk: 224 967 273
 • diabetologická a interní ambulance: 224 967 226, 224 967 413
 • všeobecná gynekologická ambulance (pohotovost pro ženy do 22. týdne těhotenství): 224 967 491
 • 1. porodní sál: 224 967 400
 • 2. porodní sál: 224 967 420