Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 51, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Interní ambulance

Interní ambulance je určena pro hospitalizované pacientky neporodnické části kliniky a pro objednané pacientky na předoperační vyšetření před  operačním výkonem.

Kontakt: