Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Pooperační oddělení P5

Vedoucí lékař: as. MUDr. Vratislav Krejčí

Na oddělení JIP se nachází 6 lůžek, kde jsou hospitalizovány ženy po operačních a komplikovaných porodech. Rodička je na JIP uložena hned po operačním výkonu a doba hospitalizace záleží na jejím zdravotním stavu. V případě nekomplikovaného pooperačního průběhu je pacientka další den přeložena na jedno ze tří oddělení šestinedělí. 

Po dobu, kdy žena leží na JIP, je ošetřována týmem lékařů porodníků, anesteziologů a porodními asistentkami. Součástí péče je i rehabilitace, o miminko pečují lékaři a dětské sestry z neonatologické části, miminko je přinášeno na kojení. 

S ohledem na soukromí dalších operantek na pokoji nejsou návštěvy na JIP povoleny.

Všechny pokoje mají připojení k Wi-Fi.

Kontakt: